Om oss

Adress:
Fredsgatan 12
65100 Vasa, Finland

Pastor och föreståndare:

Camilla Klockars (camilla.klockars@gmail.com)
050 520 6548

Musikansvariga: David McCrea, Bernt Klockars mfl.

Barnarbetare: Carola Löfholm.

Konto:
Kvevlax sparbank: FI26 4958 0010 0507 26

Församlingen tillhör Finlands svenska metodistkyrka: www.metodistkyrkan.fi