Grow – eller väx

Jag går sedan någon månad tillbaka en ettårig utbildning i coaching och det är väldigt intressant. Ett ord jag stött på under utbildningens gång är det lilla ordet GROW eller VÄX. Ur det kan man härleda tex följande frågor och spegla sig själv i dem. Risken finns ju, eller hur, att utvecklingen i vårt liv stannar av i något skede? Och då fortsätter allt precis som förr. Jag är så glad att Jesus utmanar oss till tillväxt och efterföljelse. Det gör livet meningsfullt!

Ta alltså GROW-ordets alla bokstäver och du kan få ihop detta: G som i GOAL eller MÅLSÄTTNING. Vad vill du med ditt liv, vart är du på väg? Vilken utveckling och tillväxt skulle du vilja se hos dig själv? R som i REALITY eller VERKLIGHETEN. Hur ser din situation ut just nu? Är det något som behöver hända för att tillväxt och utveckling ska vara möjligt? Något du behöver släppa, något du behöver tillägga? O som i OPTIONS eller ALTERNATIV. Vilka alternativ finns framför dej? Ser du dem eller tittar du så mycket åt det vanliga hållet att du missar något? W som i WILL eller JAG SKALL. Vad tänker du göra? För att inte passivt fastna där du är, fundera: I vilken ny riktning ska jag gå? Vad är tidtabellen?

Ta fram penna och papper, sätt dej inför Gud och be om Hans hjälp när du funderar på frågorna. Du väljer själv hur djupt du låter frågorna utmana dej. De är kanske inte så ytliga som man kanske kunde tro. Välsignad dag!