Ett enda stort JA

I det romerska och judiska samhälle där Jesus verkade fanns det många trender som sa ”nej” till folk. Jesus kom och svängde på allt detta. Det handlade om hela samhällsgrupper som fick en nystart: Barn, som sällan gavs utrymme och som t.o.m. blev bortkörda av lärjungarna, fick känna ett enda stort ”ja” i Jesu närhet. Han gav dem tid, uppmärksamhet enligt sin princip: ”Låt barnen komma till mig, hindra dem inte…”. Samarierna fick ett Jesus-besök då Han gick genom deras förbjudna område där judarna aldrig gick. Där fick också en kvinna med ett tilltrasslat liv en ny början, för att inte tala om en hel stad som efteråt berördes av hennes livsberättelse. Listan på föraktade och åsidosatta som Jesus valde att se och älska kan göras lång. Det var tullindrivare, prostituerade och människor med svåra sjukdomar som spetälska – alla fick de erfara att Jesus såg dem, visade dem kärlek och förvandlade deras livssituation.

Om du frågar vilket ord som inspirerar mig i höst är det detta lilla, enkla ord JA. Ett så obetydligt ord och ändå ett så stort ord. I en värld där så många får uppleva ett ”nej”, att de inte får vara med, att de inte blir sedda och älskade, är det underbart att få vara del av en ”tribe”, ett gäng som tror på och upplevt ett ”ja” genom en Jesus som välkomnar. Och jag önskar av hela mitt hjärta att detta JA skulle kännas då människor stiger in i kyrkan, då de för första gången besöker vårt café, då de kommer på brunch och gudstjänst eller då de får sin matkasse vid matutdelningen på torsdagar.

Ordet ”ja” signalerar öppenhet och generositet. Vilken viktig signal.

Pastor Camilla