Det vi gör

Gudstjänster

Välkommen på gudstjänst söndagar kl. 16. En gudstjänst handlar i praktiken om lovsång, undervisning, bönehjälp samt en middag eller kaffe efteråt.

Vi annonserar om våra gudstjänster i Vasabladet samt på församlingens Facebook-sida.

Söndagsskola

Barnen går till sin söndagsskola när lovsången i gudstjänsten övergår till undervisning.

Bön & Bibelskola

Vi ber varje tisdag kl. 18.  Konceptet är enkelt och fritt. Alla är välkomna. 

Lunch

Varje onsdag serverar vi en fräsch lunch i kyrkan till förmån för ett missionsarbete genom familjen Sandås i Grekland.  Lunchen kostar 10e.