Det vi gör

Gudstjänster

Välkommen på gudstjänst söndagar kl. 16. En gudstjänst handlar i praktiken om lovsång, undervisning, bönehjälp samt en middag eller kaffe efteråt.

Vi annonserar om våra gudstjänster i Vasabladet samt på församlingens Facebook-sida.

Söndagsskola

Barnen går till sin söndagsskola när lovsången i gudstjänsten övergår till undervisning.

Bön & Bibelskola

Vi ber varje onsdag kl. 18, varannan gång i egen kyrka, varannan i Missionskyrkan på Fredsgatan 20 – alldeles i närheten.  Konceptet är enkelt och fritt. Alla är välkomna.